REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: BM5 Bartosz Malinowski z siedzibą w 03-274 Warszawa (Białołęka), ul. Kopijników 73B, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652, tel. +48 500 555 505, adres email: sklep@medicaldepot.pl.

Rachunek bankowy: INTELIGO:72 1020 5558 0000 8702 3181 0820

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

- w trybie „przelew tradycyjny” (przelew elektroniczny, wpłata na poczcie lub w banku),

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko wraz z pełnymi danymi adresowymi pod które zostanie dostarczona przesyłka.

W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Klient zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Klienta o anulowaniu zamówienia, Klient będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.

- w trybie „ za pobraniem” (płatność przy odbiorze)

Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.medicaldepot.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Przy zamówieniu złożonym przez Klienta które swoją wartością jest równa lub przekracza 300 zł, nie doliczane są koszy przesyłki towaru do Klienta.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Dostawa zakupionych produktów na zasadach określonych niniejszym regulaminem jest realizowana tylko na terenie Polski.
 2. Realizacja zamówienia następuje:
  1. W przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony towar wysyłamy do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji,
  2. W przypadku przesyłki płatnej przed wysłaniem czyli przelew tradycyjny, szybki przelew lub płatność karta PŁATNICZĄ – zakupiony towar wysyłamy w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości.

Do w/w terminów realizacji zamówienia nie wlicz się dnia, w którym Klient został poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, o dokładnym terminie dostawy Klient będzie poinformowany drogą mailową.

Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Klient informowany przed akceptacja zamówienia.

Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się w zakładce „Koszt dostawy”. Tabela stanowi załącznik do Regulaminu.

Sposób dostawy

Przedpłata
(przelew lub płatność online)

Pobranie

Czas dostarczenia

Firma kurierska

15 zł

15 zł

1-5 dni robocze

 

§5

Reklamacje

 

Właściciel sklepu jako Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, według przepisów art. 22 1 ustawy kodeks Cywilny za wadę fizyczną lub prawną sprzedawanego towaru.

 

Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, 
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

 

Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

 

W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny sklepu: BM5 Bartosz Malinowski,

03-274 Warszawa (Białołęka), ul. Kopijników 73B.

 

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w postaci faktury VAT.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Jeżeli reklamowane urządzenie nie zostanie odebrane przez Klienta, wymiany będzie mógł dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie firmy.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży lub prześle Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie (formularz) o odstąpieniu od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BM5 Bartosz Malinowski
03-274 Warszawa,
ul. Kopijników 73B
sklep@medicaldepot.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., 
data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 Adres korespondencyjny: BM5 Bartosz Malinowski.. ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta, Sklep zwraca Klientowi całą zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Wszelkie zwroty są realizowane tylko na konto bankowe.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 roku. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Wymagania techniczne:

Komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.
Statystyki

Produktów: 7109
Kategorii: 916
Nowości: 323

Najpopularniejsze

 • Czarna, wybielająca pasta do zębów
  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  18,00 zł
 • Termometr bezdotykowy na podczerwień
  Termometr bezdotykowy na podczerwień

  Termometr bezdotykowy na podczerwień jest urządzeniem nowoczesnym i niezwykle skutecznym. Służy on do [pomiaru temperatury] ciała lub powierzchni wybranego przedmiotu przy zastosowaniu procesu dynamicznej korekcji uwzględniającej temperaturę otoczenia względem temperatury ciała.

  99,00 zł
 • Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.
  Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.

  Prześcieradła MedixPro przeznaczone są na łóżka medyczne oraz stoły do masażu. Są alternatywą dla prześcieradeł z włókniny oraz dla wielorazowych prześcieradeł podgumowanych.

  10,60 zł
 • Janeta - strzykawka z końcówką do cewnika 3cz. - 100 ml
  Janeta - strzykawka z końcówką do cewnika 3cz. - 100 ml

  Strzykawka cewnikowa 100 ml Właściwości: przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości ergonomicznie ukształtowany tłok wykonany z polipropylenu, pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków końcówka cewnikowa uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa) kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka doskonałe dopasowanie i wykończenie tłoka zapewnia idealną szczelność i bezskokowy przesuw w cylindrze oraz wygodną jednoręczną obsługę do każdej strzykawki dołączony reduktor luer

  2,45 zł
 • Apteczka osobista
  Apteczka osobista

  [Apteczka osobista] o rozmiarach 14 x 10 x 5 cm jest [małą apteczka] z podstawowym asortymentem niezbędnym do udzielenia [pierwszej pomocy]. [Apteczka] świetnie sprawdza się jako zaopatrzenie każdej torby, plecaka, kosmetyczki czy kieszeni, ponieważ zajmuje bardzo mało przestrzeni.

  12,00 zł
 • Tablica okulistyczna - cyferki
  Tablica okulistyczna - cyferki

  Tablica okulistyczna - cyferki

  39,00 zł
 • Podkłady higieniczne Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.
  Podkłady higieniczne Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.

  Asortyment jednorazowych chłonnych podkładów składających się z 6 warstw bibułki celulozowej 40x60

  13,50 zł
 • Kleszczołapki - 2 szt.
  Kleszczołapki - 2 szt.

  Proste, niezawodne i bezpieczne narzędzie do usuwania kleszczy, opracowane przez praktyka, lekarza weterynarii, p. Denis Heitz.

  9,99 zł -9% 11,00 zł
 • Tablica okulistyczna - literki
  Tablica okulistyczna - literki

  Tablica okulistyczna - literki

  39,00 zł
 • Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy
  Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy

  Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy jest skutecznym i bezpiecznym urządzeniem do likwidowania bólów kostno-stawowych, związanych ze zwyrodnieniami i reumatyzmem.

  250,00 zł

Najnowsze produkty