REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 ​

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu[dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: BM5 Bartosz Malinowski z siedzibą w 03-274 Warszawa (Białołęka), ul. Kopijników 73B, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652, tel. +48 500 555 505, adres email: sklep@medicaldepot.pl.

Rachunek bankowy: INTELIGO:72 1020 5558 0000 8702 3181 0820

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

- w trybie „przelew tradycyjny” (przelew elektroniczny,wpłata na poczcie lub w banku),

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko wraz z pełnymi danymi adresowymi pod które zostanie dostarczona przesyłka.

W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Klient zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Klienta o anulowaniu zamówienia, Klient będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.

- w trybie „ za pobraniem” (płatność przy odbiorze)

Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.medicaldepot.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Przy zamówieniu złożonym przez Klienta które swoją wartością jest równa lub przekracza 300,00 zł brutto, nie doliczane są koszy przesyłki towaru do Klienta,pod warunkiem iż:

a) przesyłka nie przekracza 30 kg

b) przesyłka nie jest przesyłką wielopaczkową

UWAGA: Koszty dostawy mebli są naliczane indywidualnie przez handlowca i są uzależnione od ilości zamówionego towaru. Dostawa mebli nie obejmuje rozładunku z samochodu ciężarowego i wnoszenia do miejsc docelowych oraz montażu.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej (DPD). Dostawa zakupionych produktów na zasadach określonych niniejszym regulaminem jest realizowana tylko na terenie Polski.
 2. Realizacja zamówienia następuje:
  1. W przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony towar wysyłamy od 1 do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta po przyjęciu zamówienia do realizacji,
  2. W przypadku przesyłki płatnej przed wysłaniem czyli przelew tradycyjny, szybki przelew lub płatność kartą PŁATNICZĄ – zakupiony towar wysyłamy w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości.

Do w/w terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Klient został poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 90 dni, o dokładnym terminie dostawy Klient będzie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed akceptacja zamówienia.

Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się w zakładce „Koszt dostawy”. Tabela stanowi załącznik do Regulaminu.

Sposób dostawy

Przedpłata (przelew)

Pobranie

Czas dostarczenia

Firma kurierska (DPD)

15,00*

15,00**

1-5 dni roboczych***

 

*Cena przesyłki dotyczy przesyłek nie cięższych niż 30 kg. W przypadku gdy przesyłka przekracza 30 kg, lub jest przesyłką wielopaczkową,mogą zostać naliczone dodatkowe koszty wysyłki, o których Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. **Przesyłka za pobraniem,obejmuje kwotę pobrania nie wyższą niż 1000,00 zł brutto. W przypadku gdy kwota zamówienia przewyższa 1000,00 zł brutto wymagana jest przedpłata na konto Sklepu. *** Czas dostawy obejmuje towary dostępne na magazynie – w przypadku mebli, sprzętu i artykułów specjalistycznych czas ten może się wydłużyć. Czas dostawy jest widoczny przy każdym produkcie w Sklepie.

§5

Reklamacje

 

Właściciel sklepu jako Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta,będącego konsumentem, według przepisów art. 22 1 ustawy kodeks Cywilny za wadę fizyczną lub prawną sprzedawanego towaru.

 

Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, 
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy,a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

 

Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

 

W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny sklepu: BM5 Bartosz Malinowski, 03-274 Warszawa (Białołęka), ul. Kopijników 73B.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w postaci faktury VAT.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Jeżeli reklamowane urządzenie nie zostanie odebrane przez Klienta, wymiany będzie mógł dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie firmy.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży lub prześle Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie(formularz) o odstąpieniu od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BM5 Bartosz Malinowski
03-274 Warszawa
ul. Kopijników 73B
sklep@medicaldepot.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy........................................................................................,numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., 
data odbioru...........................................................................................

Imię inazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 Adres korespondencyjny: BM5 Bartosz Malinowski..ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta,Sklep zwraca Klientowi całą zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Wszelkie zwroty są realizowane tylko na konto bankowe.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne,towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie,które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 roku. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Wymagania techniczne:

Komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail,wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script,wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MBpamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.


Statystyki

Produktów: 7413
Kategorii: 966
Nowości: 205

Najpopularniejsze

 • Czarna, wybielająca pasta do zębów
  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  18,00 zł
 • Termometr bezdotykowy na podczerwień
  Termometr bezdotykowy na podczerwień

  Termometr bezdotykowy na podczerwień jest urządzeniem nowoczesnym i niezwykle skutecznym. Służy on do [pomiaru temperatury] ciała lub powierzchni wybranego przedmiotu przy zastosowaniu procesu dynamicznej korekcji uwzględniającej temperaturę otoczenia względem temperatury ciała.

  99,00 zł
 • Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.
  Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.

  Prześcieradła MedixPro przeznaczone są na łóżka medyczne oraz stoły do masażu. Są alternatywą dla prześcieradeł z włókniny oraz dla wielorazowych prześcieradeł podgumowanych.

  11,90 zł
 • Janeta - strzykawka 100 ml, 3 cz. z dwoma dodatkowymi końcówkami do cewnika, 1 szt.
  Janeta - strzykawka 100 ml, 3 cz. z dwoma dodatkowymi końcówkami do cewnika, 1 szt.

  Strzykawka cewnikowa 100 ml Właściwości: przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości ergonomicznie ukształtowany tłok wykonany z polipropylenu, pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków dwie końcówki do cewnika uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa) kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka doskonałe dopasowanie i wykończenie tłoka zapewnia idealną szczelność i bezskokowy przesuw w cylindrze oraz wygodną jednoręczną obsługę do każdej strzykawki dołączony reduktor luer

  2,45 zł
 • Apteczka osobista
  Apteczka osobista

  [Apteczka osobista] o rozmiarach 14 x 10 x 5 cm jest [małą apteczka] z podstawowym asortymentem niezbędnym do udzielenia [pierwszej pomocy]. [Apteczka] świetnie sprawdza się jako zaopatrzenie każdej torby, plecaka, kosmetyczki czy kieszeni, ponieważ zajmuje bardzo mało przestrzeni.

  12,00 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - cyferki
  Tablica okulistyczna Snellena - cyferki

  Tablica okulistyczna - cyferki

  39,00 zł
 • Podkłady higieniczne Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.
  Podkłady higieniczne Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.

  Asortyment jednorazowych chłonnych podkładów składających się z 6 warstw bibułki celulozowej 40x60

  13,50 zł
 • Kleszczołapki - 2 szt.
  Kleszczołapki - 2 szt.

  Proste, niezawodne i bezpieczne narzędzie do usuwania kleszczy, opracowane przez praktyka, lekarza weterynarii, p. Denis Heitz.

  11,00 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - literki
  Tablica okulistyczna Snellena - literki

  Tablica okulistyczna - literki

  39,00 zł
 • Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy
  Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy

  Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy jest skutecznym i bezpiecznym urządzeniem do likwidowania bólów kostno-stawowych, związanych ze zwyrodnieniami i reumatyzmem.

  250,00 zł

Najnowsze produkty