LR-20482 Lohmann & Raush... Lohmann & Raush...

Suprasorb C 6 x 8 x 0,8 cm - 1 szt.

37,80 zł

bruttow tym 8% VAT

Do 5 dni roboczychRozmiar (cm)
Płatność
Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Rozmiar: 6 x 8 x 0,8 cm

Opatrunek kolagenowy Suprasorb C posiada porowatą strukturę o wysoce uwydatnionej aktywności kapilarnej, umożliwiającej mu wchłanianie płynu. Ta właściwość fizyczna ze stałą absorpcją wysięku skutkuje wchłanianiem szczątków komórek (takich jak tkanka martwicza oraz otoczka włóknikowa), a także wywołujących zapalenie proteaz i cytokin. W ten sposób wspomagane i przyspieszane jest ziarninowanie. Wywoływany jest napływ fibroblastów i stymulowana jest synteza kolagenu. Podczas etapu ziarninowania oraz na początku etapu epitelizacji stałe zasilanie miejsca urazu w wysokiej jakości kolagen sprzyja nowemu tworzeniu własnych włókienek i włókien. Naprawa podłoża rany wspiera konieczną proliferację oraz migrację komórek naskórkowych. Pomaga to w gojeniu rany.*

*Informacje na temat skuteczności opierają się głównie na badaniach pozaklinicznych.

Skład produktu:

Suprasorb C produkuje się z rinder-korium. 

Częstość zmiany opatrunku:

Zmiana opatrunku i ponowne założenie Suprasorb C dokonywane jest zgodnie z potrzebami. W razie konieczności Suprasorb C można lekko zebrać przy pomocy roztworu soli fizjologicznej. Jeżeli lekarz nie zdecydował inaczej, to wielkość i kształt zakładanego opatrunku powinna odpowiadać wielkości i kształtowi rany. Opatrunek na ranach mocno sączących należy zmieniać codziennie lub kilka razy dziennie.

Instrukcja aplikacji:

Przygotowanie rany:
Starannie oczyścić ranę. Otaczająca skóra powinna być czysta i sucha.

Nakładanie opatrunku:
Po oczyszczeniu rany Suprasorb C przycinamy, odpowiednio dopasowując kształt i wielkość, następnie suchy nakładamy na ranę - stroną, która w opakowaniu skierowana była do dołu.
Jeżeli nie ma sączenia z rany lub jest ono niewielkie, to Suprasorb C przed założeniem na ranę zwilżamy roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera.
Lekki docisk pobudza kontakt z powierzchnią ubytku. Niewielkie fragmenty ran lub innych ubytków powinny także zostać przykryte.
Suprasorb C powinien na ranie zachować wilgotność. Możliwe jest stosowanie razem z innymi produktami do wilgotnego leczenia ran (np. opatrunek Suprasorb H Hydrokolloid).

Przeznaczenie:
Suprasorb C wskazany jest przede wszystkim po stwierdzeniu stagnacji gojenia ran, gdy stosowanie innych opatrunków nie przynosi postępu w leczeniu.


Wskazania:

owrzodzenia cukrzycowe
owrzodzenia odleżynowe
owrzodzenia żylne lub mieszane naczyniowe
rany chirurgiczne w celu leczenia poprzez ziarninowanie.

Właściwości:

przyspiesza gojenie rany
porowata struktura o wysoce uwydatnionej aktywności kapilarnej, umożliwiającej wchłanianie płynu
właściwość fizyczna ze stałą absorpcją wysięku skutkuje wchłanianiem szczątków komórek (takich jak tkanka martwicza oraz otoczka włóknikowa), a także wywołujących zapalenie proteaz i cytokin. W ten sposób wspomagane i przyspieszane jest ziarninowanie.
Wywoływany jest napływ fibroblastów i stymulowana jest synteza kolagenu
Podczas etapu ziarninowania oraz na początku etapu epitelizacji stałe zasilanie miejsca urazu w wysokiej jakości kolagen sprzyja nowemu tworzeniu własnych włókienek i włókien.
Naprawa podłoża rany wspiera konieczną proliferację oraz migrację komórek naskórkowych. Pomaga to w gojeniu rany.
*Informacje na temat skuteczności opierają się głównie na eksperymentach pozaklinicznych.

Informacje ogólne:

Jeżeli nie ma sączenia z rany lub jest ono niewielkie, to Suprasorb C przed założeniem na ranę zwilżamy roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera.
Suprasorb C, który po otwarciu pierwotnego opakowania nie został użyty, nie nadaje się już do użycia.
Nie jest możliwa ponowna sterylizacja Suprasorb C.

Przeciwwskazania:
Stosowanie w strefach klinicznie zakażonych, na ranach o bardzo obfitym wysięku oraz w martwicy suchej. Produktu nie stosować w przypadku znanych alergii na jeden lub kilka jego komponentów.


Działania niepożądane:
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane w postaci zaburzeń alergicznych. W bardzo rzadkich przypadkach w piśmiennictwie opisywano zakażenia ran lub ból lub macerację skóry wokół rany (szczególnie w przypadku ran o obfitym wysięku) podczas stosowania opatrunków nowoczesnego leczenia ran.


Środki ostrożności:
Oddziaływanie wzajemne: Suprasorb C nie powinien być stosowany razem ze środkami antyseptycznymi, które uwalniają chlor (np. chloramina), ani z substancjami strącającymi białko (kwas garbnikowy, azotan srebra) lub środkami przyżegającymi (jodyna), zmieniającymi proteinę. Środki dezynfekcyjne i garbnikowe środki lecznicze nie powinny być nakładane razem z Suprasorb C.

Inne produkty w kategorii Opatrunki gotowe - jałowe: